Er was eens…

"Een uniek autobiografisch werk dat uitnodigt tot het (her)vinden van (nieuw) levensgeluk."

Er was eens . . . is een thrillerachtige nachtmerrie, die me bijna ademloos meesleepte van rampspoed naar rampspoed, met steeds de vraag: “hoe overleeft een mens dit allemaal?”

Dit boek is een hedendaags jobverhaal, waarin de hoofdpersoon de ene dierbare na de andere verliest. Het gaat hier om een opéénstapeling van verliezen in korte tijd.

Het boek is echter veel meer dan een hedendaags jobverhaal. Het gaat vooral over veerkracht. Over het menselijk vermogen om, ondanks alles en met behulp van anderen, terug te komen.

Het boek kan hulpverleners veel leren en kan herkenning bieden aan die zich herkennen in de ervaring van zich opstapelend verlies. Het kan ook inspireren om niet de dood maar het leven het laatste woord te geven.

Een uniek autobiografisch werk dat uitnodigt tot het (her)vinden van (nieuw) levensgeluk.

Marinus van den Berg

Dagbladen als ‘Limburgs Dagblad’ en ‘de Limburger’ besteedden uitgebreid aandacht aan ‘Er was eens..’
Ook de ‘Elisabeth Kübler Ross Stichting’ en de ‘Stichting Rouwverwerking Nederland’ , alsook ‘Bureau Slachtofferhulp’ lieten zich lovend uit.

Eerst overleef je.
Wanneer ‘over’ over is,
Leef je.

Er was eens . .
en toen ineens niet meer

Is niet meer te bestellen. Binnenkort als E-Book verkrijgbaar