Psychosociale therapie

De dienst die Ab Counselling biedt

Samen op zoek gaan naar oplossingen en/of verbeteringen. Een proces dat niet sturend of belerend, niet oordelend of beoordelend is. Een aantal sessies tijdens welke u kunt rekenen op een holistische benadering, een empathische houding en een gelijkwaardige relatie. Eén en ander houdt in dat door middel van een aantal sessies er een substantiële verbetering in uw situatie komt.

Verlies-/Rouwverwerking

Ieder mens wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd, het verlies van een dierbare. Het leven verliest zijn glans, er ontstaat een leegte, niets heeft nog betekenis. Je leven wordt bepaald door emoties als: wanhoop, onmacht, verdriet, boosheid, pijn.
Verlies– en rouwverwerking neemt in de hulpverlening een aparte plaats in, omdat het bijna uitsluitend gaat om vaak hevige emoties. Voor diegene, die als gevolg van het overlijden van een naaste even geen uitweg ziet, die vastzit in het proces van rouwverwerking en hulp nodig heeft in deze moeilijke periode, biedt Ab Counselling de helpende hand.
Ook mensen die behoefte hebben na zo’n ingrijpende gebeurtenis hun verhaal te vertellen, vinden hier een luisterend oor.
Uitgangspunt van de begeleiding tijdens het proces is de vijf fase indeling van dr. Elisabeth Kübler-Ross.
· Ontkenning
· Woede
· Marchanderen
· Depressie
· Acceptatie.
Vervolgens ontstaat er ruimte voor een nieuwe benadering, aangepast aan de veranderde toekomstwensen en ideeën.

Uiteraard wordt deze indeling (per slot van rekening is ieder mens uniek) als leidraad gebruikt en is deze niet zaligmakend.

Stress

Tegenwoordig heeft ieder mens in meer of mindere mate last van stress. Een geringe hoeveelheid stress kan helemaal geen kwaad, sterker nog, velen functioneren het best wanneer zij onder druk staan. Wanneer u naderhand goed kunt afschakelen is zelfs een behoorlijke stresspiek niet schadelijk, mits dit uiteraard geen regel wordt.
Neemt stress in hoeveelheid en duur echter dusdanige vormen aan dat het uw dagelijks functioneren belemmert, ziet u even geen uitweg meer en/of heeft u hulp nodig bij het weer verkrijgen van overzicht, neemt u dan contact op.

Depressie

Bijna iedereen heeft wel eens een periode dat hij/zij zich futloos , neerslachtig of ongelukkig voelt. Nergens zin in, niets lukt, je kunt je zelfs als persoon waardeloos voelen. En dan ineens klaart de lucht op en kan je de hele wereld weer aan. Per individu kan de intensiteit en de duur verschillen, maar dit soort stemmingswisselingen is niet verontrustend.
Wanneer de stemming abnormaal daalt en meerdere weken aanhoudt, is het echter raadzaam een arts te raadplegen. Aan de hand van algemeen aanvaarde maatstaven kan hij beoordelen of er sprake is van een depressie.
Let wel: alleen een arts kan beoordelen of u aan een depressie lijdt.
Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld één op de dertien mensen tussen de 18 en 65 jaar een depressieve periode doormaakt. Velen hebben gelukkig slechts één depressieve periode in hun hele leven. In een aantal gevallen is er echter sprake van een recidiverende depressie, die komt dus telkens terug.
Samen zoeken naar oplossing voor psychosociale factoren, steunende gesprekstherapie en, zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken, cognitieve therapie en interpersoonlijke therapie werken goed bij de behandeling.

Burnout

Hoewel een burnout veelal dezelfde symptomen heeft als overspannenheid of een depressie, heeft het meestal een andere oorzaak. Het grootste risico op een burnout loopt u als u te lang te hard werkt en te weinig ontspant. Dit in combinatie met eigenschappen als een enorm plichtbesef, werkverslaving, perfectionisme.
Uiteraard krijgt niet iedereen die aan deze criteria voldoet een burnout, maar als u zichzelf in bovenstaande kenmerken herkent, loopt u wel een verhoogd risico.
Therapie en inventarisatie/aanpak van de risicofactoren is een succesvolle behandeling gebleken.

Het moge duidelijk zijn dat naarmate er eerder hulp wordt gezocht, er beter behandeld kan worden.

Gezins-/Relatieproblemen

Tot de dood ons scheidt. Een schitterende belofte, maar in een groot en nog steeds groeiend aantal gevallen niet meer dan dat.
Ongeveer de helft van alle huwelijken strandt. Maar voordat beide partners of, en dat kan erger zijn, één van beiden de uiteindelijke beslissing nemen (neemt), is er vaak al veel emotioneel leed ondervonden. Emotioneel leed, dat op termijn kan resulteren in psychische schade.
Als ongeveer de helft van alle huwelijken strandt, betekent dat dat de andere helft stand houdt. Of zich in ieder geval aan de belofte houdt. Maar betekent dat ook dat zij gelukkig zijn?
Achter veel gesloten deuren speelt zich heel wat af. Zowel fysieke alsook psychische mishandeling. Angst is een motivator om te blijven. Het zogenaamde belang van de kinderen is er nog zo één. Maar ook het koesteren van de slachtofferrol waarin men zich bevindt.

Niemand is alleen maar geboren om een ander mens te dienen. Ook u heeft recht op uw stukje geluk. Ab Counselling helpt u op weg om van dit recht gebruik te maken.
Uitgangspunt van dit proces zijn drie fases:
· het huidige scenario, waarin u uw probleemsituatie omschrijft,
· het gewenste scenario, waarin gezocht wordt naar mogelijkheden en oplossingen, en
· waarin strategieën worden bepaald en een actieplan wordt uitgewerkt, waarin besluiten zijn geformuleerd, die door u kunnen worden gerealiseerd.

Hartcoherentie

Balans, daar gaat het om. Balans tussen emotie en verstand. Balans tussen lichaam en geest.
Bij Ab Counselling kan gebruik gemaakt worden van het emWave® Stress Reductie Systeem, een softwareprogramma dat u helpt uw psychofysiologisch evenwicht te herstellen.
U kunt ‘live’ zien hoe gedachten en emoties het hart en het zenuwstelsel beïnvloeden. Het programma laat direct zien hoe stemmingen en emotionele reacties het hartritme beïnvloeden, die vervolgens effect hebben op cognitieve prestaties, het leervermogen, de mentale helderheid en gezondheid, uw welzijn.
Het werkt als een spiegel van de emotionele gesteldheid.
Het is een veilig, effectief onderdeel van een emotiemanagementprogramma en een training in zelfregulering.